Registraties

1-9-2006     Registratie als basisarts. Bigregistratienummer 19066153401: Verhoeff J.J.C.

9-12-2009   Promotie in de neuro-oncologie, promotoren Prof.dr. D.J. Richel en Prof. dr. C.C.E. Koning

29-9-2010   Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3M voor radiotherapeuten