Registraties

1-9-2006     Registratie als basisarts. Bigregistratienummer 19066153401: Verhoeff J.J.C.

9-12-2009   Promotie in de neuro-oncologie, promotoren Prof.dr. D.J. Richel en Prof. dr. C.C.E. Koning

29-9-2010   Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3M voor radiotherapeuten

Sep.04

Opleidingsplan radiotherapie

 

1-9-2008     Start opleiding tot radiotherapeut

1-10-2008   Interne geneeskunde, Flevoziekenhuis Almere

1-5-2009     Radiologie, AMC-UvA, Amsterdam

1-9-2009    Algemene radiotherapie, AMC-UvA, Amsterdam

1-12-2009  Longen en Neuro-oncologie, AMC-UvA, Amsterdam

1-7-2010    Planningstage, AMC-UvA, Amsterdam

1-9-2010    IRS cursus, LUMC, Leiden

1-10-2010  Algemene radiotherapie, RIF, Leeuwarden

1-1-2011    Huidziekten en hemato-oncologie, AMC-UvA, Amsterdam

1-7-2011    Gastro-enterologie en mamma, AMC-UvA, Amsterdam

1-1-2012   Mamma en Kinder-oncologie , AMC-UvA, Amsterdam

1-6-2012    Hoofd-hals oncologie, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Amsterdam

1-12-2012   Urologie, Gynaecologie, Brachytherapie, AMC-UvA, Amsterdam

1-10-2013  Algemene radiotherapie en hyperbare zuurstof therapie, AMC-UvA, Amsterdam

15-4-2014 Afronden opleiding tot radiotherapeut-oncoloog